9_20220524_220031.jpg
100_20231231_170015.jpg

PF 2024

Díky všem našim hráčům či hráčkám za předvedené výkony a všem našim trenérům či trenérkám za odvedenou práci na výchově sportovců v uplynulém roce 2023.

V současnosti registrujeme přes 90 hráčů, které vede okolo 10ti zapálených trenérů i trenérek. Děkujeme též jejich rodičům i kamarádům za jejich podporu. Poděkování patří též všem partnerům, kteří klub podporují finančně či materiálně. I když jistě nesouhlasíte s každým krokem vedení klubu, vězte, že klub řídíme s nejlepšími úmysly, tak abychom u našich mladých sportovců rozvíjeli sportovního ducha, fair-play chování nebo základní pohybové návyky.

Děkujeme za přízeň našemu klubu a budeme se těšit na vzájemnou spolupráci v nadcházejícím roce 2024.