Historie

Historie klubu

SK JUVENIS PŘIBYSLAV vznikl již v roce 2001 jako sportovní klub, který má vytvářet podmínky především pro sport dětí a mládeže. Na začátku byl oddíl aerobiku, basketbalu a volejbalu. V roce 2004 přibyl oddíl florbalu. Postupem času nastal útlum aerobiku, volejbalu a následně i basketbalu. A od roku 2008 funguje již pouze florbal. V roce 2016 byl transformován na čistě florbalový klub. Přesto je po celou dobu své existence věrný zakládající myšlence – vytvářet sportovní podmínky především pro děti a mládež.

Od svého založení do roku 2005 měl náš sportovní klub přibližně 150 členů, děti tvořily cca 80% členské základny. Poté nastalo období propadu, členská základna se zastavila na 35 členech v roce 2008. Tam dochází k obratu a velkému rozvoji florbalu v Přibyslavi a rychlému nárůstu členské základny. V posledních letech se členská základna pohybuje okolo stovky a stále platí, že přibližně 80% tvoří děti a mládež. Z jedné dětské a jedné kategorie dospělých je dnes 6 kategorií dětí a kategorie dospělých.

I přes poměrně krátké fungování se můžeme pochlubit mnoha sportovními úspěchy našich bývalých i současných členů či týmů. Účast na mnoha dlouhodobých i jednorázových soutěžích, oficiálně pořádaných sportovními svazy i na mnoha neoficiálních soutěžích to jen potvrzuje. Například Lucie Adamová, Simona Karasová a Martina Maloušková, které v našem klubu s aerobikem začínaly, dosáhly ve svém dalším působení úspěchů na evropské i světové úrovni. Nebo Lukáš Studený, který se stal po přestupu do extraligy vítězem Poháru České pojišťovny 2014. Nebo Tomáš Sýkora, který se vypracoval až na kapitána extraligového celku a v roce 2016 i 2017 se stal vítězem extraligy florbalu. Také se řadí mezi členy mužské florbalové reprezentace.

Ke klubovým úspěchům lze připočítat organizaci mnoha desítek akcí různého rozsahu. Od mnoha krátkodobých sportovních akcí pro organizované sportovce nebo všeobecnou veřejnost, přes různá vícedenní soustředění až po vícedenní akce s celorepublikovou účastí. Například Hvězda aerobiku přibyslavska do našeho města přivedla nejen mnoho soutěžících, ale i známých osobností nejen z oblasti sportu. Svého času i velmi oblíbené Velikonoční a Májové florbalové turnaje, kterých se účastnily týmy z celé České republiky, atd.